Мета курсу: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах  мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.


Вивчення загальних принципів проектування програмного забезпечення. Розглядаються формальні методи розробки програмного забезпечення, основи теорії формального опису мов на базі граматик і регулярних виразів, методи лексичного і синтаксичного аналізу, принципи роботи сканерів і парсерів, засоби автоматичної генерації сканерів і парсерів для мов програмування на основі специфікацій, засоби автоматичного проектування і розробки програмного забезпечення.

Метою дисципліни є вивчення понять, принципів і засобів, що використовуються при створенні людино-машинних інтерфейсів програмних систем. Завданнями курсу є: - знайомство з поняттями: інтерфейс, стиль інтерфейсу, якість інтерфейсу, типи моделей, які використовуються при проектуванні інтерфейсу; - вивчення основ процесів сприйняття й навчання людини; - засвоєння стандартів і принципів проектування ергономічного інтерфейсу додатків; - вивчення основних аспектів програмування графічних інтерфейсів користувача (GUI); - вивчення та використання на практиці різних методів тестування інтерфейсів.

Дисципліна «Мова програмування Java» направлена на отримання студентами базових знань і практичних навиків основ сучасної технології розробки складного програмного забезпечення.

Чому Java? 

По-перше, Java є об'єктно-орієнтованою мовою програмування, тобто містить основні концепції технології програмування, що забезпечує багаторазове використання коду. Крім того, в мові Java використовується лаконічний синтаксис, подібний до мови С++, але при цьому в ньому відсутні деякі механізми, що викликають багато труднощів у програмістів-початківців, такі як арифметика вказівників, об'єднання і структури, а також вирази невизначеного типу та ін.