Метою курсу є ознайомлення з сучасною теорією електромагнетизму та її використання в науці та технологіях.

Метою викладення дисципліни є формування у студентів сучасних фундаментальних теоретичних та практичних знань, які дозволятимуть їм правильним чином обирати і застосовувати чисельні методи для розв'язання складних математичних моделей. Головною задачею є набуття студентами практичних навичок у виборі, застосуванні, оптимізації та аналізі чисельних методів.